പേജുകള്‍‌

2018, നവംബർ 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മര്‍ദിതരുടെ ബോധന ശാസ്ത്രം.

അധ്യാപകര്‍ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫ്രെയറുടെ "മര്‍ദിതരുടെ ബോധന ശാസ്ത്രം" PEDAGOGY OF THE OPPRESSED ') എന്ന കൃതി.ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സബ്രദായത്തില്‍ വ്യാപകമായി സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന തത്വങ്ങളിലൊന്ന് ബ്രസീലിയന്‍ ചിന്തകനായ പൗലോ ഫ്രെയറുടെ തത്വങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്.അധ്യാപക-വിദ്യാര്‍ഥി ബന്ധം എങ്ങിനെയായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ കൃതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.


പിഡിഎഫ് വായിക്കാം.

ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌