പേജുകള്‍‌

2016, ഫെബ്രുവരി 23, ചൊവ്വാഴ്ച

പാടി പഠിക്കാം.

എസ് എസ്എല്‍സി പത്താം തരം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം ഗാനരൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ മാത്‌സ് ബ്ലോഗില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു

2016, ഫെബ്രുവരി 21, ഞായറാഴ്‌ച

ഇന്ന് എന്താണ് ക്ലാസില്‍ നടന്നത് ?


"നിനക്കൊന്നും ഇന്ന് പഠിക്കാനില്ലേ ... ?"
ഇല്ലല്ലോ 
"എഴുതാനും ഇല്ലേ...?"
അതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ...
വൈകുന്നേരമായാല്സ്കൂളില്‍പോകുന്ന കുട്ടികളോട് പതിവായി രക്ഷിതാക്കള്ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും അതിന് മറുപടിയായി കൂടുതലും കേള്‍ക്കുന്ന മറുപടിയും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങിനെയൊക്കെ അല്ലേ..? അല്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ പഠനപ്രക്രിയയില്സജീവമായി ഇടപെടുന്ന പഠിതാവും രക്ഷിതാവും ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.ഇന്ന് രാവിലെ മുതല്‍ വൈകീട്ട് വരെ സ്കൂളില്‍ പോയിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് നടന്നത് ? ക്ലാസ് മുറിയില്‍  നടക്കുന്ന ദൈനം ദിന കാര്യങ്ങള്എന്താണെന്ന് കുട്ടിയും അതുപോലെ രക്ഷിതാവും അറിഞ്ഞാല്പഠനം എളുപ്പവും രസകരവും കൂടുതല്ശാസ്ത്രീയവുമാകും. അതായത് ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ് മുറിയില്എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് എന്ന് രക്ഷിതാക്കള്‍  അറിയാനും ഒരു സംവിധാനം വേണം.മാത്രമല്ല വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും ഓരോ പിരിയഡുകളിലും പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള്എന്തൊക്കെയാണ് ? ഹോം വര്‍ക്കോ മറ്റ് അസൈന്‍മെന്‍റുകളോ ഉണ്ടോ? എന്നൊക്കെ അറിയാന്ഇതുവഴി സാധിക്കില്ലേ?
ഇന്ന് മിക്കസ്കൂളുകളിലും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഡയറി ഉണ്ട്. ഡയറി പേജുകളില്താഴെ പറയുന്ന രീതിയില്കാര്യങ്ങള്എഴുതിവെച്ചാല് പ്രശ്നങ്ങള്മറികടക്കാനാകും.ഡയറി സംവിധാനമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളാണെങ്കില്ഒരു ചെറിയ നോട്ട് പുസ്തകം ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.


തിയ്യതി
പിരിയഡ്
ക്ലാസ് പ്രവര്‍ത്തനം
ഹോം വര്‍ക്ക്  / അസൈന്‍മെന്‍റ് 
01-01-2016
മലയാളം


സാമൂഹ്യപാഠം

…......................കവിത- മാമ്പഴം
പേജ് 26
….....................

….....................
വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കവിതകളുടെ ശേഖരണം
…....................

…........................

ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌